Comparem com han viscut els nostres pares que han viscut la tercera revolucio industrial, en comparació a la nostre. La tercera revolució es basa en 5 principals caracteristiques El canvi a energies renovables. La conversió d’edificis en plantes d’energia. L’hidrogen, les bateries recarregables i altres tecnologies d’emmagatzematge d’energia. Respecte a dia d’avui ha avençat notablement les nostre revolucions industrials que està marcada pels avenços tecnològics emergents en diversos camps, que inclouen: robòtica, intel·ligència artificial, nanotecnologia, computació quàntica, biotecnologia, Internet de les coses (IOT), impressió 3D i vehicles autònoms. En resum la rostre industria a avençat molt respecte els ultims

Un cop acabat el treball podem dir que L’ús dels dispositus cada vegada amb més freqüència fa facilita el dia a dia i la manera de comunican-se. Podem dir que la tecnología a avençat molt en aquets ultims anys i que ens ha canviat molt en la nostre vida, en facilita molt la manera de comunican-se i ens ha fet més pràctica la vida.